BANKKÁRTYÁVAL IS fizethetsz!

Terms of service

SCROLL DOWN FOR ENGLISH CONTENT

__________________________________________________________________________

dr. Juhász Dávid Imre e.v.

Drjuhaszdavid.hu ÁSZF

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://drjuhaszdavid.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://drjuhaszdavid.hu/aszf

Definíciók:
Felhasználó:
Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi,

Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi

személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: dr. Juhász Dávid Imre e.v.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: djuhasz94@gmail.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 67483433702223115
A szolgáltató adószáma: 67483433-1-35
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Kemecsei Járási Hivatal
A szolgáltató telefonszáma: +36 70 358 9026
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Shopify, 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.

rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF 2020. március 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon)

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát, illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

5.5. Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal, vagy csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (Simple) biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Fizetés Payplal-lal.
A Paypal-lal történő vásárlás menete:

Az oldal bal oldalán jelennek meg a tranzakció részletei, jobb oldalon pedig két választási lehetőség:

a) Ha van PayPal regisztrációja, akkor az érvényes azonosító és jelszó megadása után az előre megadott bankkártya részleges adatait látja és a fizetendő összeget. Amennyiben több kártya is regisztrálva van, úgy ki kell választani azt a kártyát, amivel fizetni szeretne, majd a kiválasztás után a Pay Now feliratra kattintva megtörténik a fizetés és rövidesen visszakerül a bolt oldalára.

b) Ha nincs PayPal regisztrációja, akkor lehetőség van egy űrlap kitöltése után egy Vendég PayPal hozzáféréssel kiegyenlíteni az összeget, anélkül hogy regisztrálnia kellene a PayPal-nál. Az űrlap a következő adatokat kéri be (ezeknek a többsége kötelezően kitöltendő):

Country Ország
Card number Kártya száma Bankkártya száma
Payment Types Fizetés típusa
Expiration date Lejárati idő - a bankkártya lejárati ideje
hh/éé sorrendben
CSC CSC kód a kártya hátoldalán található
háromjegyű biztonsági kód (az aláírás mező felett jobbra); First name Keresztnév
Last name Vezetéknév
Address line 1 Cím1
Address line 2 (optional) Cím2 (ennek megadása nem kötelező) City Város
State/Province/Region Megye

Postal code Irányítószám
Telephone Telefonszám - Kérjük, hogy valódi telefonszámot adjon meg, amelyen a bankja is el tudja érni szükség esetén. Meg kell adni az országkódot és a körzetszámot

Email cím Az itt megadott e-mail címre érkezik a visszaigazolás a fizetésről Ha az összes mezőt kitöltötte, nyomja meg a „Review and Continue” gombot a lap alján. Itt még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, a fizetendő összeget és a megrendelést.

Ha mindent rendben talál, hagyja jóvá a tranzakciót. Pillanatokon belül értesítés érkezik e-mailben a sikeres tranzakcióról, ezzel egy időben Szolgáltató is megkapja az értesítést a sikeres fizetésről, és elkezdi a megrendelés feldolgozását.

5.5.2. Szállítási költség:

 

Bruttó 953 Ft.

5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a vásárlásról. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége). A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

6.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 2-3 munkanapon belül.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Felhasználó a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg az eladó a szállítmányozó cégnek át nem adja, de utána Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak az elállási jogával élve tudja érvényesíteni módosítási vagy törlési szándékát.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ha a vállalkozás jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.5.

7.6.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.7.
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása

7.8. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

i.
j.
k.
étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,

 

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.9. Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 1. 7.12.  Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 2. 7.13.  Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A

visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

7.18. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el: https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

7.21. 

7.22.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.23.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

7.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

7.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

 

7.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8. Szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Kellékszavatosság
8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.03.23 · Generálás dátuma: 2020.03.23 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu

8

Termékszavatosság
8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9 A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 1. 9.2.  A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 2. 9.3.  A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 3. 9.4.  A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 4. 9.5.  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 5. 9.6.  Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud

nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10.VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 1. 10.4.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 2. 10.5.  Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal

más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

10.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

11.PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.03.23 · Generálás dátuma: 2020.03.23 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu

12

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;

 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
  A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

  12. SZERZŐI JOGOK

12.1. Miután a https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3.. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

12.4. Tilos a https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. A https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://drjuhaszdavid.hu/adatvedelem

Nyírbogdány, 2020. március 23.

__________________________________________________________________________

ENGLISH

Introduction

dr. Juhász Dávid Imre e.v.

Drjuhaszdavid.hu Terms

The contract made on the basis of this document will not be recorded (it will not be accessible afterwards). It will be concluded only in electronic form, it is not a written contract, it is written in English and it does not refer to a code of conduct. If you have questions about the operation of the webshop and your order process, please contact us via the contact details provided.

The effect of this General Terms and Conditions extends to the contractual relationships of the provider’s (https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu) and subdomains. This „general terms and conditions” is available on the following webpage: https://drjuhaszdavid.hu/aszf

and can be downloaded and printed via the following link: https://drjuhaszdavid.hu/aszf/aszf.pdf Definitions:

User: Any natural or legal person or organization that uses the services of the Service Provider shall enter into a contract with the Service Provider.

Consumer: A User who is a natural person acting outside his or her profession, self-employment or business. Business: A person pursuing an occupation, self-employment or business.

Provider: A natural or legal person or an entity without legal personality providing an information society service, which provides a service to the User and concludes a contract with the User.

1. DATA OF THE PROVIDER

Name of the Service Provider: dr. Juhász Dávid Imre e.v.
Registered Office (and official place of raising claims): 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 10/A
Contacts of the Provider and the regularly used electronic mailing address for contacting users: djuhasz94@gmail.com Company number: 67483433702223115
Tax number: 67483433-1-35
Name of the registry authority: Kemecsei Járási Hivatal
Telephone number: +36 70 358 9026
Language of contract: Hungarian
Name and address of the domain provider:
Shopify, 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada

2. BASIC PROVISONS

2.1. Issues not regulated in the current Articles and the interpretation of these Articles are governed by Hungarian law, with particular regard to the provisions of Act V of 2013 of the Hungarian Civil Code (“Civil Code”) on certain aspects of electronic commerce services and information society services from the 2001 Act CVIII (E-commerce law) and the detailed regulations on consumer-business contracts of Government Decree 45/2014. (II. 26.). The mandatory provisions of the relevant legislation shall apply to the Parties, without any special clause.

2.2. These Articles are effective law since 23th March 2020 and remain in force until revocation. The Service Provider has the right to unilaterally amend the Articles (circumstances that may lead to change: change in shipping cost, change in legislation, business interest, changes in company). The modifications need to be issued 11 (eleven) days before the effective date by the Service Provider on their website - during which time the User is entitled to rescind or terminate the contract. By using this website, the User agrees that all regulations governing the use of this website are automatically applicable to them.

2.3. The Service Provider reserves all rights in connection with the content and dissemination of the website and webpages. It is absolutely forbidden to download, store (electronically), process, or sell any content published in the website or any aspect of the content without the written consent of the Service Provider.

3. REGISTRATION, PURCHASE

3.1. The User is obliged to provide his/her real data at the time of purchase/registration. In the event of false or personally identifiable information provided during purchase/registration, the resulting electronic contract will be considered void. The Service Provider disclaims any liability if the User makes use of its services on behalf of another person with the data of another person.

3.2. The Service Provider shall not be liable for delivery delays or other problems or errors due to incorrect and/or inaccurate data provided by the User.

3.3. The Service Provider shall not be liable for any damages resulting from the User's forgetting his/her password or the access of unauthorized persons for any reason not attributable to the Service Provider (if registered on the site).

4. AVAILABLE PRODUCTS AND SOFTWARES

4.1. Displayed products can only be ordered online. The prices displayed for the products are in EUR and include the statutory VAT. However, they do not include home delivery charges. No separate packaging costs will be charged.

4.2. In the web shop, the Service Provider details the name, description and product of the product. The images shown on the product data sheet may be different from the actual ones and may be used for illustration purposes.

4.3. If there is a product on sale, the Service Provider should inform the User about the sale and its exact duration.

4.4. If the wrong price is displayed on the website – despite the due diligence of the Service Provider – and the price is obviously incorrect, the Service Provider is not required to confirm the product at the wrong price, especially if there is a significant difference. For example, if the price is set at EUR 0 or EUR 0.01 because of a system error, then the Service Provider shall not be obliged to deliver the product at the incorrect price, but may offer the delivery at the correct price, in the knowledge of which the Customer may refuse to make the purchase. In accordance with the case law of the Hungarian judiciary, a significant difference is generally considered to be a deviation of at least 50% in a positive or negative direction from the market value of the given product or service. However, consumers are informed that the concept of striking value imbalance (Section 6:98 of the Civil Code) is not precisely defined by law.

4.5. In the case of a defective price as described in Section 4.4, there will be a noticeable mismatch between the true and the indicated price of the product that the average consumer will immediately notice. Pursuant to Act V of the Civil Code of 2013 (Civil Code), the contract shall be created by the mutual and unanimous expression of the will of the parties. If the parties are unable to agree on the terms of the contract, i.e. there is no mutually agreed statement on the will of the parties, it is not possible to speak of a valid contract that would give rise to rights and obligations. On this basis, an order that has been confirmed at the wrong/erroneous price is considered to be null and void.

PROCESS OF ORDER

5.1. After the registration you will be able to sign in to the webshop / or you can start shopping without registration. 5.2. The user sets the number of the product/products to buy.

5.3. The user places the selected products in the basket. Users can view the basket content at any time by clicking the "basket" icon.

5.4. If you do not want to buy more products, check the number of products you want to buy. Click the "delete - X"; icon to clear the basket content. To finalize the quantity, click on the "update/update basket" icon.

5.5. The user the fiills the delivery address and then selects the delivery / payment method, which types are as follows: 5.5.1. Payment methods:

Payment by cashback: If the ordered product is delivered by courier service, it is possible for the User to complete the order amount to the courier in cash or credit card upon receipt of the ordered product (s).

Online by credit card: The user has the possibility to pay the total value of the order online, by credit card through the secure payment system of the financial service provider used by the Service Provider.

Paypal: The User can pay the price of the product through the Paypal’s secured payment system:

The method of purchase with Paypal:
The details of the transaction appears on the left side of the website, and the two choice opportunity on the right side of the website:

a) If you have Paypal account, after you have given your valid identity and password, you can see part of the pre-given bank card informations and the payable price. If more than one bank card were given, then you have to choose the one you want to pay with. After that you have to click on the Pay Now sign. When the payment is finished the website returns you to the webshop’s homepage.

b) If you don’t have Paypal account, then you have the opportunity to fill a form and pay with a Guest Paypal access, without any need of a registration in the Paypal’s system. The form needs the following informations (most of them are required to fill in):
English Hungarian Comment

Country Ország –
Card
number Kártya száma Credit card number
Payment
Types Fizetés típusa –
Expiration
date Lejárati idő credit card expiration date in mm / yyyy
CSC/CSC
code CSC/CSC kód the three-digit security code on the back of the card (right above

the signature field)

First name Keresztnév – Last name Vezetéknév – Address line Cím1 –

1
Address line 2
(optional) Cím2
(ennek megadása nem kötelező) –
City Város – State/ Province/ Region

Megye –
Postal code Irányítószám – Telephone Telefonszám

Please enter a real phone number where your bank can reach you if needed. The country code and area code must be provided.

Email
address Email cím

A confirmation of payment will be sent to the email address provided here

c) When you have filled all the fields, press the "Review and Continue button at the bottom of the page. Here you can double-check the details, the amount to be paid, and the order. If everything is OK, confirm the transaction. Within seconds, you will receive an email notification of a successful transaction, and at the same time, the Service Provider will receive a notification of a successful payment and begin processing your order.

5.5.2. Shipping cost are the following:

The shipping cost is 953 HUF.

5.6. If there is lack or imperfection in connection with the products or prices in the webshop, we reserve the rights for correction. In such a case we inform the customer about the new data immediately after the recognition or modification. Afterwards, the customer can confirm the order again, or has a chance to rescind the contract.

5.7. The total sum contains all the charges according to the totalizing of the order and the letter of confirmation. The Sevice provider issues an electronic invoice for purchase.The user is obliged to check the package at delivery before the courier and in case of possible damage to products or packaging, he or she is obliged to request a record and in case of damage the package is not obliged to take over. Subsequent, non-recorded complaint by the Service Provider does not accept it! Packages are delivered on business days between 8 am and 5 pm.

5.8. Once you have entered the data, you can submit your order by clicking on the "Order/Send order" button, but you can check the details provided before you can, or send a comment to your order or email us any other ordering wishes.

5.9. The user acknowledges with the order that his payment obligation arises.

5.10. Correcting Input Bugs: The user can return to the previous phase before completing the order process, where he can correct the input data. In detail: When ordering, it is possible to view or modify the content of the basket, if the basket does not contain the quantity to be ordered, in the input field in the quantity column, User can enter the quantity to be ordered and press "Increase" button. If you want to delete a user from the items in the basket, click the "X - delete" button. During the order, the User has a continuous opportunity to correct / delete the inputs.

5.11. The user/customer gets an email of confirmation after sending the order, which does not give rise to contract. If this e-mail does not arrive within an expectable deadline –depending on the profile of the service- or at latest within 48 hours, the user is relived of the bid fixity or contractual duty. The order and the confirmation of the order can be considered „arrived” to the

Provider or to the User, when it is reachable for them. The Provider excludes the blame of confirmation, if the confirmation does not arrive in time because the user/customer has given wrong email address, or the storage pool of the account is full, and can not receive messages.

5.12. The User acknowledges that the confirmation in the previous section is only an automatic confirmation, and does not constitute a contract. The contract is created when the Service Provider notifies the User of the details of the order and its expected fulfillment after another automatic confirmation of the above mentioned item.

6. ORDER PROCESSING AND FULFILMENT

6.1. Orders are processed during opening hours. In addition to the times specified for processing the order, it is possible to place the order after the end of the working day and it will then be processed the next day. The Service Provider's customer service will always confirm by electronic means when the order can be fulfilled.

6.2. The general deadline for delivery is within 2-3 workdays

6.3. According to the contract of sale, the Service Provider shall transfer the ownership of the product and the User shall pay the purchase price and receive the product.

6.4. If the seller is an enterprise and the buyer is a consumer and the seller undertakes to deliver the item to the buyer, the risk of damage passes to the buyer when the buyer or designated third party takes possession of it. The risk of loss shall pass to the buyer upon purchase if the courier has been instructed by the buyer, unless the courier is recommended by the seller.

6.5. If the seller is an enterprise, and the buyer is a consumer, for lack of a distinct agreement of the signatories, the seller (based on this GTC: Service Provider) is obligated to make available the product for the buyer (User), after the conclusion of the contract, but in no more than 30 days.

6.6. If the product is not provided in time by the Service Provider, the User has the right to set a deadline for a replacement. If the seller fails to perform within the grace period, the buyer is entitled to cancel the contract.

6.7. The User is entitled to withdraw from the contract without specifying an additional term, if a) the Service Provider has refused to perform the contract; or

b) the contract should have been performed in accordance with the agreement of the parties or due to the recognizable purpose of the service, within a specified period of time and not otherwise.

6.8. If the Service Provider cannot accomplish the contractual obligation because the product/or any of its components was not available, the Service Provider is obliged to inform the User right away and to refund the sum paid by the User at once.

7.WAIVER CLAUSE

7.1. According to the directive 2011/83/ EU of the European Parliament and Commission, regarding rules of contracts between customers and enterprises (Gov. Degree 45/2014) (II.26), the Consumer can rescind in 14 days from the date of delivery and return the ordered product(s) with no explanation. In the absence of this information, the Consumer is entitled to exercise their right of withdrawal within one year. If the Service Provider provides the information within 14 days of the date of receipt of the product or of the conclusion of the contract, but within 12 months, the time limit for withdrawal shall be 14 days from the date of notification of this information.

7.2. The Consumer may exercise his/her right of withdrawal by a clear statement to this effect or by means of the model declaration set out in Annex 2 of Government Decree 45/2014. (II.26.).

7.3. The period for exercising the right of withdrawal shall expire 14 days after the date on which the consumer or a third party other than the courier designated by the Consumer receives the product.

7.4. The Consumer may exercise the right of withdrawal between the date of conclusion of the contract and the date of receipt of the product.

7.5. The cost of returning the product must be borne by the Consumer, and the Business has not undertaken to bear this cost.

7.6. In the event that the right of withdrawal is exercised, the Consumer will not be charged, other than for the cost of returning the product.

7.7. The Consumer shall have no right of withdrawal in the case of a non-prefabricated product which has been manufactured at the consumer's request or at the express request of the Consumer, or which is clearly personalised for the Consumer.

7.8. The Consumer may also not exercise their right of withdrawal with respect to:

a) a contract for the provision of a service, after the performance of the service has been completed in its entirety, where the Business has begun performance with the Consumer 's express prior consent, and where the Consumer has acknowledged that they will lose their right of withdrawal;

b) a product or service whose price or charge is subject to fluctuations in the financial market which are beyond the control of the Business, even within the time limit for exercising the right of withdrawal;

c) perishable goods or items with a short shelf life;

d) in the case of a sealed product which cannot be returned after opening after delivery for health or hygiene reasons;

e) in respect of a product which, by its nature, is inextricably linked to another product after its transfer;

f) for alcoholic beverages, the actual value of which depends on market fluctuations beyond the control of the undertaking and the price of which was agreed by the parties at the time of the conclusion of the contract of sale but which is not performed until 30 days after the date of conclusion;

g) in the case of a business contract where the Business, at the express request of the consumer, requests the Consumer to carry out urgent repair or maintenance work;

h) for the sale or purchase of sealed audio and video recordings and computer software, where the Consumer has opened the packaging after delivery;

i) newspapers, magazines and periodicals other than subscription contracts;

j) in the case of contracts concluded at a public auction;

k) in relation to a contract about the provision of accommodation other than for residential purpose, transport of goods, car rental services, catering or services related to leisure activities if the contract provides for a specific date or period of fulfilment;

l. in the case of digital content supplied on a tangible medium, where the Business has begun performance with the Consumer's express, prior consent and at the same time the Consumer has agreed to lose the right of withdrawal after commencement of performance.

7.9. The Service Provider shall refund the paid amount, including the shipping fee, to the Consumer immediately upon receipt of the product/or receipt of the notice of cancellation within the meaning of the above laws, but no later than within 14 days of becoming aware of the cancellation.

7.10. The refund will be based on the same payment method used in the original transaction, unless the Consumer explicitly consents to another payment method; the Consumer will not be charged any additional costs as a result of the application of this refund method.

7.11. The Consumer shall not return the goods without undue delay, but in any event within 14 days of sending notice of cancellation to the Service Provider or returning them to the Service Provider to the address provided.

7.12. With regards to the Consumer’s written cancellation, it is sufficient to send the statement of cancellation within 14 days.

7.13. The Consumer meets the deadline for returns if the Consumer returns or send back the products within 14 days. Returns are deemed to have been completed on time if the consumer has dispatched the product before the time limit expires.

7.14. The Consumer shall only bear the direct cost of returning the product, unless the Business has undertaken to bear this cost.

7.15. The Service Provider does not have to repay the extra cost to the Consumer if the Consumer chooses a different delivery method that is not the cheapest delivery method.

7.16. Refunds may be withheld by the Service Provider until it has received the goods (s) or has not provided the Consumer with proof that they have returned them: the previous date must be taken into account.

7.17. If the Consumer wishes to withdraw from the contract they shall provide notification by any of the methods given by the Service Provider in writing (using the attached form) or by telephone. For a written communication sent by post, the time of posting is taken into account, and in the case of a telephone communication, the date of the phone call. In the case of post notice registered postage or package are accepted by the Service Provider. The Consumer can return the ordered product to the Service Provider either by post or via a courier service.

7.18. The Consumer shall only be liable for the depreciation resulting from use beyond the usage required to establish the nature, properties and operation of the product.

7.19. More information about the regulations detailing the contracts between the Consumer and the business in Gov.

Degree 45/2014 (II. 26.) can be found here.

7.20. More information about the 2011/83/EU directive of European Parliament and Commission can be found here.

7.21. The customers can look up the Service Provider with claims using the contacts here.

7.22. The right of cancellation is only entitled to Users classified as consumers by the Civil Code.

7.23. The right of cancellation does not apply to an enterprise, that is to say, a person engaged in the profession, self- employment or business.

7.24. The procedure for enforcing the right of cancellation:

7.24.1. If the Consumer wishes to enforce the right of cancellation, then they need to send the declaration about the intention of their cancellation to one of the contact details of the Service Provider.

7.24.2. The Consumer shall exercise their right of cancellation within the time limit if they send the declaration of cancellation within 14 days after receiving the product. In the case of a written cancellation, it is sufficient to send the cancellation statement within 14 days.

In case of notification by post, the date of posting, in case of notification by email or fax, the time of sending the email or fax will be taken into account.

7.24.3. In the event of cancellation, the Consumer is obliged to return the ordered product to the address of the Service Provider without delay, but within 14 days from the notification of the statement of cancellation. The deadline is deemed to be met if the product is sent before the 14-day deadline (meaning it does not have to arrive within 14 days). The customer shall bear the costs of returning the goods due to the exercise of the right of cancellation.

7.24.4. The Service Provider is not obliged to pay back the additional costs for the Consumer if the Consumer chooses a different transport mode that is not the usual and cheapest mode chosen by the Service Provider. The Consumer can also enforce their right of cancellation between the day of the contract and the day of the receipt of the product.

7.24.5. In case of buying multiple products and the delivery of the products is not on the same day or the ordered products are delivered in multiple parts, the right of cancellation can be enforced in 14 days, counted from the last product or part.

8. WARRANTIES AND LIABILITIES

Defective performance

The supplier fails to perform properly if the service does not meet the quality requirements set out in the contract or the law at the time of performance. The supplier did not fail to perform the service correctly if the receiver was aware of the error at the time of the conclusion of the contract or should have been aware of the error at the time of the conclusion of the contract.

A contract between a Consumer and a Business shall be null and void if it derogates from the provisions of this Article concerning warranty and security to the detriment of the Consumer.

Several warranty rights apply only to Users who qualify as Consumers under the Hungarian Civil Code. User as Business: A person who acts in the course of his/her trade, profession or business.
Liability claim
8.1. In what kind of situation can the User exercise his/her right for a liability claim?

The User can exercise a liability claim against the Business, in the event of the improper fulfilment of the contract according to the rules of the Hungarian Civil Code.

8.2. What kind of rights are the customers legal due according to the liability claim?
The User may, if he/she so decides, exercise the following liability claims: request repair or replacement, unless the 
fulfilment of the User's choice would be impossible or disproportionate to the requirements of the Business. If a repair or replacement is not requested or offered, the User may request a pro-rata reduction in relation to the expense of the defect to the User, or may adjust or else terminate the contract. The User may switch from one selected right of liability to another, however, the cost of the transition will be borne by the User, unless warranted or provided by the Business.

8.3. What is the deadline for the customer to exercise the liability claim?

The customer is liable to report the defect immediately after recognition, but within two months of recognition. However, please note that the User will no longer be able to enforce their liability claim beyond the two-year limitation period (one year for businesses).

8.4. Who can the liability claim be made against?
Customers can enforce the liability claim against the Service Provider.
8.5. What kind of other conditions must be met to enforce the liability claim (if the User is classified as a Customer)?

Within six months from the date of delivery, there is no other condition for enforcing your liability claim unless the User proves that the product or service was provided by the company operating the webshop. However, after six months have passed from the date of performance, the User shall be required to prove that the error recognised by the User was present at the time of performance.

Product warranty

8.6. In what kind of situation can exercise the Customer its right for product warranty?

In the event of a defect in a movable (product), the User may, at its option, claim a liability or product warranty claim.

8.7. What kind of rights are the User legal due according to the product warranty?

The User can request the repair or replacement of the defected product.

8.8. When is a product considered defective?

A product is defective if it does not meet the quality requirements applicable at the time of placing on the market or if it does not have the characteristics stated in the manufacturer's description.

8.9. What is the deadline for the customer to exercise the product warranty?

The product warranty can be enforced by the Consumer two years from the time of placing on the market. The right to exercise the product warranty is lost after this deadline.

8.10. Against whom and under what other conditions can a product warranty claim be made?

The product warranty claim can be made against the producer or distributor. The defect of the product shall be proved by the User in case of claiming the product warranty.

8.11. In what kind of case is the producer (distributor) not liable for the product warranty? The manufacturer (distributor) shall not be liable for a defective product if it can prove that:

- the product was not manufactured or placed on the market in the course of business, or

- the defect was not recognisable at the time of placing the product on the market in the light of general scientific and technical knowledge, or

- the defect in the product is the result of the application of a legal or regulatory requirement.

At least one reason must be given for the manufacturer (distributor) for exemption.

Please note that it is not possible to enforce a liability claim and product warranty claim for the same defect simultaneously. However, if the product warranty claim is effectively enforced, the product warranty for the replaced product or part may also be made against the manufacturer.

Guarantee
8.12. In what cases can the Consumer make a claim against the guarantee?

In the event of defective performance, in line with Government Decree 151/2003. (IX. 22.), the Service Provider shall be liable if the User qualifies as a Consumer.

8.13. What rights does the Consumer have and under what period of guarantee?

The guarantee period is one year. The guarantee period is the transfer of the consumer goods to the consumer or when the product is put into service by the distributor or its authorised representative, commencing with the date of commission.

The right of selection of the guarantee claim is as follows:

i) the product may require repair or replacement unless it is impracticable to perform the selected warranty, or if it would result in a disproportionate additional cost to the obligee compared to fulfilling another guarantee claim, taking into account the value of the service in defective condition, caused a loss of interest; or

ii) request a proportionate reduction of the consideration, correct the defect at the receiver's own expense or repair, or cancel the contract if the receiver has not undertaken to repair or replace it, or (...) is unable to meet his/her obligation, or his/her interest in repair or replacement has ceased.

There is no possibility of withdrawal for an insignificant fault.

Correction or replacement should be carried out within a reasonable time, taking into account the nature of the matter and its intended purpose by the right holder.

8.14. In what cases is the Business exempt from guarantee obligations?

The Company is only exempt from the guarantee obligations only if it can prove that the fault was caused after the accomplishment of the contract.

It is worth noting that quality warranty claims and product guarantee claims cannot be enforced concurrently, but otherwise the consumer will be entitled to warranty rights regardless of the rights described in the product warranty and guarantee Articles.

8.15. The Service Provider has no guarantee obligations beyond the guarantee period (life expectancy) for damages caused by natural wear and tear.

8.16. The Service Provider has no guarantee and warranty obligations for damages resulting from improper or negligent handling, excessive stress, or unintended exposure to the product, or other improper use of the products.

8.17. If the Consumer claims for a replacement within three working days of purchase (from operation) due to a defect in the product, the Service Provider shall replace the product if the defect prevents its proper use.

9. PROCEDURE IN CASE OF RIGHT OF GUARANTY (FOR CONSUMER USERS)

9.1. In the contract of the Consumer and the Business, the agreement cannot depart to the disadvantage of the Consumer. 9.2. It is the duty of the Consumer to prove the conclusion of the contract (by invoice or by receipt).
9.3. The Service Provider is responsible for costs in connection with the fulfilment of warranty. (PTK. 6:6166§)
9.4. The ServiceProvider shall write a record concerning the requirement of the guarantee and warranty of the customer. 9.5. The copy of the record should be send immediately and made available to the customer.

9.6. If the Service Provider is not able to declare the fulfilment of the consumer's warranty or warranty claim upon notification, the Service Provider shall inform the consumer of its position within five working days in a verifiable manner, including the reason for rejection and the possibility of recourse to the conciliation body.

9.7. The Service Provider shall keep the report for three years from the date of its recording and present it at the request of the audit authority.

9.8. The Service Provider shall endeavour to repair or replace it within a maximum of fifteen days.

10. OTHER REGULATION

10.1. The Service Provider is entitled to use a contributor to fulfil its obligation. It is liable for its unlawful conduct as if it had committed the unlawful conduct itself.

10.2. The invalidity, illegality or unenforceability of any part of these Articles shall not affect the validity, legality or enforceability of the remainder.

10.3. Failure by the Service Provider to exercise its right under this Policy shall not constitute a waiver of such right. The waiver of any right is subject to express written notice to that effect. The fact that the Service Provider does not strictly adhere to one of the material terms or conditions of the Code once does not mean that it waives the obligation to adhere to that particular condition or clause in the future.

10.4. The Service Provider and Consumer should try to resolve the case out of court.

10.5. The Parties state that the Service Provider's webshop operates in Hungary and maintains it here. Because the site is accessible from other countries, users expressly acknowledge that the applicable law between the user and the Service Provider is Hungarian law. If the User is a Consumer, Pp. 26. § (1) the court of the defendant's domicile has exclusive jurisdiction over the Consumer in disputes arising from this contract.

10.6. The Service Provider does not apply different general access conditions for access to the products in the webshop for reasons related to the nationality, domicile or place of establishment of the User.

10.7. The Service Provider does not apply different conditions to the payment transaction regarding the payment methods accepted by the User due to the nationality, domicile or place of residence of the User, the account location of the payment account, the place of establishment of the payment service provider or the place of issue of the cash substitute payment instrument within the EU.

10.8. The Service Provider complies with the requirements of the Internal Market on grounds of unjustified territorial restriction of content and other forms of discrimination based on the nationality, place of residence or place of establishment of the buyer, as well as Regulation (EC) No 2006/2004 and Regulation (EU) 2017/2394 as well as 2009/22. REGULATION (EC) No 2018/302 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL.

11. COMPLAINT HANDLING PROCEDURES (FOR CONSUMER QUALIFIED USERS)

11.1. The purpose of our website is to fulfil all orders in good quality and to the customer's full satisfaction. If the User still has any complaints regarding the contract or its performance, he/she may submit his/her complaint to the above telephone, email address or letter.

11.2. The Service Provider shall promptly investigate the oral complaint and remedy it as necessary. If the Consumer disagrees with the handling of the complaint, or the complaint is not immediately investigated, the Service Provider shall promptly record the complaint and its position regarding the complaint and provide a copy thereof to the Consumer.

11.3. The Service Provider shall respond in writing within 30 days. It shall state the reasons for its rejection of the complaint. A record of the complaint and a copy of the response shall be retained by the Service Provider for a period of five years and shall be provided to the control authorities upon request.

11.4. You are informed that in the event of your complaint being rejected, your complaint may be initiated by an official or conciliation body as follows:

11.5. The Consumer may lodge a complaint with the Hungarian Consumer Protection Authority:

Based on Government Decree 387/2016. (XII. 2.), the district office and the county office of the county seat are the first instance in administrative administrative matters, while the Pest County Government Office handles national jurisdiction at second instance. Contact details of district offices: http://jarasinfo.gov.hu

11.6. In the event of a complaint, the Consumer has the option of contacting a conciliation body which can be found at: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím:
bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím:
bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím:
bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím:
kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím:
bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím:
fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László
E-mail cím:
bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2020.03.23 · Generálás dátuma: 2020.03.23 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím:
kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím:
nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím:
www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím:
kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím:
pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László
E-mail cím:
vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7. The conciliation body is competent for the out-of-court settlement of consumer disputes. It is the task of the conciliation body to attempt to reach a settlement between the parties for the purpose of resolving consumer disputes, failing which it will decide on the matter in order to ensure the simple, expeditious, effective and cost-effective enforcement of consumer rights. The conciliation body shall, at the request of the Consumer or the Service Provider, advise on the Consumer's rights and obligations.

11.8. In the event of a cross-border consumer dispute arising out of an online sales or service contract, the arbitration body attached to the Budapest Chamber of Commerce and Industry shall have sole jurisdiction.

11.9. In the event of a consumer complaint, the Consumer may use the EU online dispute resolution platform. Accessing the platform requires a simple registration with the European Commission by clicking here. Then, after logging in, the Consumer can lodge a complaint through the online website: http://ec.europa.eu/odr

11.10. The Service Provider shall be obliged to cooperate in conciliation proceedings. In doing so, it is required to send its response letter to the conciliation body and to ensure the presence of the person entitled to reach a settlement at the hearing. Where the business or seat of the business is not established in the county in which the conciliation body operating the territorially competent body is located, the Business's obligation to cooperate shall include offering the possibility of a written settlement in accordance with the consumer's requirements.

11.11. If the consumer does not seek recourse to a conciliation body or the procedure is unsuccessful, the consumer has the option of going to court.

The lawsuit must be filed with a letter of formal notice containing
the following information:
• the court of law;
• the names of the parties and representatives of the parties, their place of residence and legal status; • the right to enforce, by presenting the underlying facts and their evidence;

• the data from which the jurisdiction and jurisdiction of the court can be established;

• a definitive request for a court decision.

The application must be accompanied by a document and a copy of it which is referred to as evidence.

12. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

12.1. Since https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu is considered a copyrighted work of the site, it is forbidden to display the contents of https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu downloading (copying), re-publishing, otherwise utilizing, electronically storing, processing and selling of the content or any part thereof without the written consent of the Service Provider.

12.2. No material may be transferred from https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu and its database, even with written consent, by referring to that site.

12.3. The Service Provider reserves all rights to all elements of its service, its domain names, their associated secondary domain names and internet advertising spaces.

12.4. IIt is prohibited to: adapt or reverse engineer the content of https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu, or parts thereof; fraudulent creation of user IDs and passwords; use of any application to modify or index any or all of the https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu.

12.5. The name https://drjuhaszdavidtudastara.myshopify.com, https://drjuhaszdavid.hu iis protected by copyright and may not be used except with the written permission of the Service Provider.

12.6. The User acknowledges that in the event of unauthorised use the Service Provider shall be liable for damages. The amount of the penalty shall be HUF 60,000 gross per image and HUF 20,000 gross per word. In the event of a copyright infringement, the Service Provider's notarial certification is applied and this cost is also passed on to the infringing user. customer.

13. PRIVACY POLICY

The privacy policy is available and can be downloaded from the following webpage: https://drjuhaszdavid.hu/adatvedelem

Nyírbogdány, 23th March 2020